Căng thẳng giữa Israel - Hamas không có dấu hiệu suy giảm

Một cuộc biểu tình chống xung đột bạo lực giữa Israel - Hamas ở Jakarta, Indonesia, vào ngày 18.5.2021. Ảnh: AFP
Một cuộc biểu tình chống xung đột bạo lực giữa Israel - Hamas ở Jakarta, Indonesia, vào ngày 18.5.2021. Ảnh: AFP
Một cuộc biểu tình chống xung đột bạo lực giữa Israel - Hamas ở Jakarta, Indonesia, vào ngày 18.5.2021. Ảnh: AFP
Lên top