Căng thẳng biên giới Trung-Ấn: Ấn Độ cấm 118 ứng dụng của Trung Quốc

Giữa căng thẳng biên giới Trung-Ấn, Ấn Độ cấm 118 ứng dụng của Trung Quốc. Ảnh: AFP
Giữa căng thẳng biên giới Trung-Ấn, Ấn Độ cấm 118 ứng dụng của Trung Quốc. Ảnh: AFP
Giữa căng thẳng biên giới Trung-Ấn, Ấn Độ cấm 118 ứng dụng của Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top