Cảng nhộn nhịp thứ 3 thế giới ở Trung Quốc mở lại sau đình chỉ vì COVID-19

Cảng Ninh Ba - Chu Sơn ở Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Cảng Ninh Ba - Chu Sơn ở Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Cảng Ninh Ba - Chu Sơn ở Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top