Càng kiểm đếm, bà Clinton càng hơn ông Trump phiếu phổ thông