Canada vật lộn với lũ lụt khủng khiếp 500 năm mới có một lần

Mưa lớn gây lũ lụt, lở đất ở British Columbia, Canada. Ảnh: AFP
Mưa lớn gây lũ lụt, lở đất ở British Columbia, Canada. Ảnh: AFP
Mưa lớn gây lũ lụt, lở đất ở British Columbia, Canada. Ảnh: AFP
Lên top