Canada phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã được phê duyệt sử dụng ở hơn 50 quốc gia trên thế giới. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã được phê duyệt sử dụng ở hơn 50 quốc gia trên thế giới. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã được phê duyệt sử dụng ở hơn 50 quốc gia trên thế giới. Ảnh: AFP
Lên top