Canada nới lỏng hạn chế biên giới cho du khách đã tiêm chủng COVID-19

Canada tuyên bố sẽ thận trọng nới lỏng các hạn chế COVID-19 tại biên giới. Ảnh: AFP
Canada tuyên bố sẽ thận trọng nới lỏng các hạn chế COVID-19 tại biên giới. Ảnh: AFP
Canada tuyên bố sẽ thận trọng nới lỏng các hạn chế COVID-19 tại biên giới. Ảnh: AFP
Lên top