Canada nghiên cứu loại quả phổ biến để ngăn ngừa COVID-19

Canada nghiên cứu quả acai berry nhằm ngăn ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Canada nghiên cứu quả acai berry nhằm ngăn ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Canada nghiên cứu quả acai berry nhằm ngăn ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top