Canada muốn nâng cấp quan hệ với ASEAN lên Đối tác Chiến lược

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Canada. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Canada. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Canada. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top