Canada: Cứ 10% người “di chuyển” sẽ làm tăng 25% số ca mắc COVID-19

Cứ tăng 10% tỷ lệ người di chuyển ở Canada sẽ tương ứng với 25% ca mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Cứ tăng 10% tỷ lệ người di chuyển ở Canada sẽ tương ứng với 25% ca mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Cứ tăng 10% tỷ lệ người di chuyển ở Canada sẽ tương ứng với 25% ca mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top