Canada có toàn quyền đầu tiên là thổ dân

Toàn quyền Canada Mary Simon. Ảnh: Canadian Press
Toàn quyền Canada Mary Simon. Ảnh: Canadian Press
Toàn quyền Canada Mary Simon. Ảnh: Canadian Press
Lên top