Canada cảnh báo nguy cơ bùng dịch COVID-19 tại câu lạc bộ thoát y

Câu lạc bộ thoát y Brass Rail Tavern ở Toronto, Canada. Ảnh: AP.
Câu lạc bộ thoát y Brass Rail Tavern ở Toronto, Canada. Ảnh: AP.
Câu lạc bộ thoát y Brass Rail Tavern ở Toronto, Canada. Ảnh: AP.
Lên top