Cần làm gì để ngăn chặn biến thể Delta?

Tiêm vaccine COVID-19 và thực hiện các biện pháp truyền thống khác là cách hiệu quả để ngăn chặn biến thể Delta. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 và thực hiện các biện pháp truyền thống khác là cách hiệu quả để ngăn chặn biến thể Delta. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 và thực hiện các biện pháp truyền thống khác là cách hiệu quả để ngăn chặn biến thể Delta. Ảnh: AFP
Lên top