Cận cảnh vẻ đẹp “vạn người mê” của bộ trưởng 25 tuổi

Syed Saddiq Abdul Rahman, 25 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, qua đó trở thành Bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia
Syed Saddiq Abdul Rahman, 25 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, qua đó trở thành Bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia
Syed Saddiq Abdul Rahman, 25 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, qua đó trở thành Bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top