Cận cảnh mặt trăng lớn nhất trong Hệ Mặt trời

Cận cảnh Ganymede, mặt trăng lớn nhất trong Hệ Mặt trời. Ảnh: NASA
Cận cảnh Ganymede, mặt trăng lớn nhất trong Hệ Mặt trời. Ảnh: NASA
Cận cảnh Ganymede, mặt trăng lớn nhất trong Hệ Mặt trời. Ảnh: NASA
Lên top