Cận cảnh hố đen siêu lớn hình thành đầy mê hoặc trong video mới

Hình ảnh tĩnh này từ mô phỏng mới của Đại học Northwestern cho thấy trung tâm của một thiên hà khổng lồ, nơi tồn tại một hố đen siêu lớn.
Hình ảnh tĩnh này từ mô phỏng mới của Đại học Northwestern cho thấy trung tâm của một thiên hà khổng lồ, nơi tồn tại một hố đen siêu lớn.
Hình ảnh tĩnh này từ mô phỏng mới của Đại học Northwestern cho thấy trung tâm của một thiên hà khổng lồ, nơi tồn tại một hố đen siêu lớn.
Lên top