Cận cảnh đội "lá chắn sống" bảo vệ Chủ tịch Kim Jong-un tại Đồng Đăng

Đội vệ sĩ bảo vệ Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: PV.
Đội vệ sĩ bảo vệ Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: PV.
Đội vệ sĩ bảo vệ Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: PV.
Lên top