Cận cảnh chưa từng thấy về 2 tinh vân tuyệt đẹp do kính Hubble ghi lại

Hình ảnh tinh vân hình bướm tuyệt đẹp ở cách xa 3.392 năm ánh sáng được kính Hubble ghi lại. Ảnh: NASA
Hình ảnh tinh vân hình bướm tuyệt đẹp ở cách xa 3.392 năm ánh sáng được kính Hubble ghi lại. Ảnh: NASA
Hình ảnh tinh vân hình bướm tuyệt đẹp ở cách xa 3.392 năm ánh sáng được kính Hubble ghi lại. Ảnh: NASA
Lên top