Căn bệnh nào khiến ông Abe Shinzo từ chức Thủ tướng Nhật Bản?

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: AFP.
Lên top