Campuchia xếp thứ 3 trong các nước mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Kỳ họp lần thứ 18 Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về Hợp tác Kinh tế, Văn hoá, Khoa học và Kỹ thuật, ngày 22.12.2020. Ảnh: BNG
Kỳ họp lần thứ 18 Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về Hợp tác Kinh tế, Văn hoá, Khoa học và Kỹ thuật, ngày 22.12.2020. Ảnh: BNG
Kỳ họp lần thứ 18 Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về Hợp tác Kinh tế, Văn hoá, Khoa học và Kỹ thuật, ngày 22.12.2020. Ảnh: BNG
Lên top