Campuchia mua chiến đấu cơ Trung Quốc để “bảo vệ vùng trời“