Campuchia: Đừng hỏi chúng tôi bà Yingluck ở đâu

Phó giám đốc Cảnh sát quốc gia Thái Lan Srivana Ransibrahmanakul tin rằng hai chiếc xe chở bà Yingluck đi về tỉnh biên giới Sa Kaeo. Ảnh: Bangkok Post
Phó giám đốc Cảnh sát quốc gia Thái Lan Srivana Ransibrahmanakul tin rằng hai chiếc xe chở bà Yingluck đi về tỉnh biên giới Sa Kaeo. Ảnh: Bangkok Post