Campuchia đóng cửa tất cả các chợ tại Phnom Penh do COVID-19

Tình hình dịch COVID-19 ở Campuchia đang diễn biến phức tạp. Ảnh: AFP
Tình hình dịch COVID-19 ở Campuchia đang diễn biến phức tạp. Ảnh: AFP
Tình hình dịch COVID-19 ở Campuchia đang diễn biến phức tạp. Ảnh: AFP
Lên top