Campuchia bước vào cuộc tổng tuyển cử

Một điểm bầu cử ở Campuchia. Ảnh: ST.
Một điểm bầu cử ở Campuchia. Ảnh: ST.
Một điểm bầu cử ở Campuchia. Ảnh: ST.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top