Cảm phục giáo sư địu con cho sinh viên giảng bài suốt 3 tiếng

Giáo sư Ramata Sissoko Cisse vừa địu con cho sinh viên, vừa giảng bài. Ảnh: Đại học Georgia Gwinnett
Giáo sư Ramata Sissoko Cisse vừa địu con cho sinh viên, vừa giảng bài. Ảnh: Đại học Georgia Gwinnett
Giáo sư Ramata Sissoko Cisse vừa địu con cho sinh viên, vừa giảng bài. Ảnh: Đại học Georgia Gwinnett
Lên top