"Cảm ơn Việt Nam giúp mọi người được an toàn trước đại dịch COVID-19"

Người nước ngoài cảm kích vì được an toàn ở Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN
Người nước ngoài cảm kích vì được an toàn ở Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN
Người nước ngoài cảm kích vì được an toàn ở Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN
Lên top