Cảm động khoảnh khắc chú chó trung thành tiễn biệt Bush cha lần cuối