Cảm động cách hỗ trợ người cao tuổi chống dịch COVID-19 tại Anh

Nhiều điểm du lịch tại Anh vắng vẻ vì dịch COVID-19. Ảnh: AP.
Nhiều điểm du lịch tại Anh vắng vẻ vì dịch COVID-19. Ảnh: AP.
Nhiều điểm du lịch tại Anh vắng vẻ vì dịch COVID-19. Ảnh: AP.
Lên top