California tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với 5 quận do cháy rừng

California tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với 5 quận vào hôm 6.9 do cháy rừng trầm trọng. Ảnh: AP
California tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với 5 quận vào hôm 6.9 do cháy rừng trầm trọng. Ảnh: AP
California tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với 5 quận vào hôm 6.9 do cháy rừng trầm trọng. Ảnh: AP
Lên top