Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cải tổ nhân sự Đảng, Trung Quốc bổ nhiệm Bí thư Tây Tạng mới