Cái kết cho 16 kẻ thiêu sống nữ sinh Bangladesh tố thầy hiệu trưởng dâm ô

Nữ sinh 18 tuổi bị tẩm dầu hỏa và thiêu sống bị bỏng 80% và qua đời sau 5 ngày nhập viện. Ảnh: Guardian.
Nữ sinh 18 tuổi bị tẩm dầu hỏa và thiêu sống bị bỏng 80% và qua đời sau 5 ngày nhập viện. Ảnh: Guardian.
Nữ sinh 18 tuổi bị tẩm dầu hỏa và thiêu sống bị bỏng 80% và qua đời sau 5 ngày nhập viện. Ảnh: Guardian.
Lên top