Cái kết bất ngờ cuộc chiến Facebook - Australia

Facebook và chính phủ Australia đã đạt được thỏa thuận mới về việc trả phí tin tức. Ảnh: Facebook
Facebook và chính phủ Australia đã đạt được thỏa thuận mới về việc trả phí tin tức. Ảnh: Facebook
Facebook và chính phủ Australia đã đạt được thỏa thuận mới về việc trả phí tin tức. Ảnh: Facebook
Lên top