Cái chết dữ dội và kỳ lạ của một ngôi sao trong vụ nổ siêu tân tinh

Một ngôi sao xanh tách hydro ra khỏi một ngôi sao siêu khổng lồ màu vàng. Ảnh: Northwestern University.
Một ngôi sao xanh tách hydro ra khỏi một ngôi sao siêu khổng lồ màu vàng. Ảnh: Northwestern University.
Một ngôi sao xanh tách hydro ra khỏi một ngôi sao siêu khổng lồ màu vàng. Ảnh: Northwestern University.
Lên top