Cái chết của cậu bé da màu làm bùng nổ biểu tình sắc tộc ở Brazil

Người biểu tình đòi công lý cho cái chết của cậu bé Miguel Silva, năm tuổi, con trai của một người giúp việc da đen ở Recife, Brazil hôm 5.6. Ảnh: AFP.
Người biểu tình đòi công lý cho cái chết của cậu bé Miguel Silva, năm tuổi, con trai của một người giúp việc da đen ở Recife, Brazil hôm 5.6. Ảnh: AFP.
Người biểu tình đòi công lý cho cái chết của cậu bé Miguel Silva, năm tuổi, con trai của một người giúp việc da đen ở Recife, Brazil hôm 5.6. Ảnh: AFP.
Lên top