Cái bắt tay lịch sử lần 2 giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un

Tổng thống Donald Trump bắt tay Chủ tịch Kim Jong-un trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội, ngày 27.2.2019. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Donald Trump bắt tay Chủ tịch Kim Jong-un trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội, ngày 27.2.2019. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Donald Trump bắt tay Chủ tịch Kim Jong-un trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội, ngày 27.2.2019. Ảnh: TTXVN
Lên top