Cadillac One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đi dự quốc yến

Đoàn xe chở Tổng thống Donald Trump rời khách sạn.
Đoàn xe chở Tổng thống Donald Trump rời khách sạn.
Đoàn xe chở Tổng thống Donald Trump rời khách sạn.