Cách vua sòng bài Hà Hồng Sân phân chia gia sản cho 3 bà vợ và 16 người con

Hà Hồng Sân để lại tài sản cho vợ và các con qua một quỹ ủy thác. Ảnh: 8Days.
Hà Hồng Sân để lại tài sản cho vợ và các con qua một quỹ ủy thác. Ảnh: 8Days.
Hà Hồng Sân để lại tài sản cho vợ và các con qua một quỹ ủy thác. Ảnh: 8Days.
Lên top