Cách virus SARS-CoV-2 phát tán sau cơn ho trong siêu thị

Sự phát tán của virus SARS-CoV-2 theo mô hình của các nhà khoa học Phần Lan. Ảnh: Fox News.
Sự phát tán của virus SARS-CoV-2 theo mô hình của các nhà khoa học Phần Lan. Ảnh: Fox News.
Sự phát tán của virus SARS-CoV-2 theo mô hình của các nhà khoa học Phần Lan. Ảnh: Fox News.
Lên top