Cách ứng phó COVID-19 của các doanh nghiệp Trung Quốc

Công nhân một nhà máy Trung Quốc giữ khoảng cách xã hội trong giờ ăn trưa. Ảnh: AFP
Công nhân một nhà máy Trung Quốc giữ khoảng cách xã hội trong giờ ăn trưa. Ảnh: AFP
Công nhân một nhà máy Trung Quốc giữ khoảng cách xã hội trong giờ ăn trưa. Ảnh: AFP
Lên top