Báo Mỹ:

Cách tiếp cận của Việt Nam trong phòng chống COVID-19 đáng được ghi nhận

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Việt Nam. Ảnh: AFP
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Việt Nam. Ảnh: AFP
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Việt Nam. Ảnh: AFP
Lên top