Cách quan sát mưa sao băng Perseid đạt cực điểm vào ngày mai

Mưa sao băng Perseid đạt cực đại vào ngày 12.8. Ảnh: AFP/Getty
Mưa sao băng Perseid đạt cực đại vào ngày 12.8. Ảnh: AFP/Getty
Mưa sao băng Perseid đạt cực đại vào ngày 12.8. Ảnh: AFP/Getty
Lên top