Cách ngắm trăng Dâu tây, siêu trăng cuối cùng của năm 2021

Trăng Dâu tây ngày 24.6 sẽ là siêu trăng cuối cùng của năm 2021. Ảnh: AFP
Trăng Dâu tây ngày 24.6 sẽ là siêu trăng cuối cùng của năm 2021. Ảnh: AFP
Trăng Dâu tây ngày 24.6 sẽ là siêu trăng cuối cùng của năm 2021. Ảnh: AFP
Lên top