Cách ly xã hội đo lường thành công cuộc chiến chống COVID-19 của Việt Nam

Ông Adam Sitkoff - Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) - tại Hà Nội.
Ông Adam Sitkoff - Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) - tại Hà Nội.
Ông Adam Sitkoff - Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) - tại Hà Nội.
Lên top