Cách kiểm tra tài khoản Facebook giữa sự cố rò rỉ dữ liệu người dùng

Dự kiến ​​sẽ có sự gia tăng mạnh mẽ các cuộc tấn công mạng xã hội sau sự cố Facebook rò rỉ dữ liệu. Ảnh: AFP
Dự kiến ​​sẽ có sự gia tăng mạnh mẽ các cuộc tấn công mạng xã hội sau sự cố Facebook rò rỉ dữ liệu. Ảnh: AFP
Dự kiến ​​sẽ có sự gia tăng mạnh mẽ các cuộc tấn công mạng xã hội sau sự cố Facebook rò rỉ dữ liệu. Ảnh: AFP
Lên top