Các vaccine COVID-19 bất ngờ lộ diện ''điểm yếu'' đáng ngại

Các vaccine COVID-19 sử dụng công nghệ vector virus lộ điểm yếu đáng ngại nếu việc tiêm chủng trở thành thường xuyên. Ảnh: AFP
Các vaccine COVID-19 sử dụng công nghệ vector virus lộ điểm yếu đáng ngại nếu việc tiêm chủng trở thành thường xuyên. Ảnh: AFP
Các vaccine COVID-19 sử dụng công nghệ vector virus lộ điểm yếu đáng ngại nếu việc tiêm chủng trở thành thường xuyên. Ảnh: AFP
Lên top