Các tiểu hành tinh lao về phía Trái đất - khi nào thì nên lo lắng?

Phần lớn các tiểu hành tinh, vật thể gần Trái đất đều nằm trong danh mục theo dõi của cơ quan vũ trụ. Ảnh: AFP
Phần lớn các tiểu hành tinh, vật thể gần Trái đất đều nằm trong danh mục theo dõi của cơ quan vũ trụ. Ảnh: AFP
Phần lớn các tiểu hành tinh, vật thể gần Trái đất đều nằm trong danh mục theo dõi của cơ quan vũ trụ. Ảnh: AFP
Lên top