Các thống đốc tỉnh của Guinea bị thay thế sau cuộc đảo chính

Người lãnh đạo cuộc đảo chính Mamady Doumbouya. Ảnh: AFP
Người lãnh đạo cuộc đảo chính Mamady Doumbouya. Ảnh: AFP
Người lãnh đạo cuộc đảo chính Mamady Doumbouya. Ảnh: AFP
Lên top