Các thành phố Châu Á phun mưa, đặt máy lọc ngoài trời... để xử lý ô nhiễm

Thái Lan dùng vòi rồng phun nước để xử lý vấn đề ô nhiễm không khí. Ảnh: Bangkok Post.
Thái Lan dùng vòi rồng phun nước để xử lý vấn đề ô nhiễm không khí. Ảnh: Bangkok Post.
Thái Lan dùng vòi rồng phun nước để xử lý vấn đề ô nhiễm không khí. Ảnh: Bangkok Post.
Lên top