Các quốc gia trước ngưỡng cửa "bình thường mới" với COVID-19

Một số quốc gia trên thế giới dần trở lại ''bình thường mới'' mới COVID-19 khi tỉ lệ tiêm chủng tăng cao. Ảnh: AFP
Một số quốc gia trên thế giới dần trở lại ''bình thường mới'' mới COVID-19 khi tỉ lệ tiêm chủng tăng cao. Ảnh: AFP
Một số quốc gia trên thế giới dần trở lại ''bình thường mới'' mới COVID-19 khi tỉ lệ tiêm chủng tăng cao. Ảnh: AFP
Lên top