Các quốc gia trên thế giới chuyển sang giai đoạn chống dịch mới

Các quốc gia trên thế giới hiện đã chuyển sang giai đoạn chống dịch mới, học cách sống chung với COVID-19. Ảnh: AFP
Các quốc gia trên thế giới hiện đã chuyển sang giai đoạn chống dịch mới, học cách sống chung với COVID-19. Ảnh: AFP
Các quốc gia trên thế giới hiện đã chuyển sang giai đoạn chống dịch mới, học cách sống chung với COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top